AZ - Servis

Březová 1535, 511 01, TURNOV

mobil:602162540, email:hotovec.jiri@worldonline.cz

požární ochrana, odpadové a vodní hospodářství.

Potřebujete kvalitní a rychlé služby v těchto oblastech?

Spolupracujeme a jsme tu pro Vás! Jsme připraveni pro Vás zajistit komplexní servis služeb.

Ing. Jiří Hotovec. Březová 1535, Turnov, 511 01

·  požární ochrana (dále PO)

·  odpadové hospodářství

·  autorizovaná osoba podle zákona č.356/03 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.

·  prodej bezpečnostních a požárních tabulek

Robert Hieke - Servis a prodej hasicích přístrojů a požárních vodovodů. Ploukonice 29

·  hasicí přístroje

·  požární vodovody

OK - Jaroslav Kladiva Praha 10,

·  nakládání s nebezpečnými odpady

·  čištění a revize nádrží PHM, TO-L, TO-TM a jejich likvidace

·  přeprava nebezpečných látek

·  a další
·  Ing. Jiří Hotovec

·  Firma Robert Hieke - Servis a prodej hasicích přístrojů a požárních vodovodů.

·  OK Jaroslav Kladiva

Zpracoval: Ing. Jiří HOTOVEC