OK Jaroslav Kladiva - Daliborova 24, Praha 10 - Hostivař, 102 04.

·         podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, tj. zajištění zneškodnění odpadù včetně jejich přepravy do místa úpravy nebo zneškodnění dle zákona č.125/97 Sb.

·         zajišťujeme likvidace provozních úniků ropných látek

·         servisní, revizní a čistící práce na objektech pro skladování a dopravu ropných látek včetně jejich příslušenství jako jsou potrubní rozvody, lapoly, jímky, jímky mycích linek atd., tj. defektoskopické kontroly, ověřování těsnosti a čištění skladovacích nádrží (čerpacích stanic PHM atd.) a čištění mobilních cisteren (železničních vagónů a automobilových cisteren)

·         komplexní likvidace technologií úložišť ropných produktů včetně jejich příslušenství a zajištění likvidace železného šrotu

·         přeprava nebezpečných odpadů od zákazníka do místa zneškodnění dle zákona č.111/94 Sb. o silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR (ve znění pozdějších předpisů)

·         zajišťujeme vodohospodářské úpravy nádrží na ropné látky – montáž nepropustných ocelových šachet, rekuperace par, dělení a vložkování nádrží, servis výdejních stojanů, atd.

Pokud se chcete o firmě OK Jaroslav Kladiva dozvědět více, potom si Vás firma OK Jaroslav Kladiva dovoluje pozvat na svoji webovou stránku: http://www.kladiva.cz

Pokud se chcete vrátit na stránku nabídky firmy Ing. Jiří Hotovec - AZ - potom prosím klikněte zde.

Pokud se chcete vrátit na stránku nabídky firmy Josef Valenta - Servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů - potom prosím klikněte zde.

Zpracoval: Ing. Jiří HOTOVEC