Proč mít zajištěnu oblast PO?

Jedná se opět o povinnost ze zákona!

Otázky PO jsou řešeny zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu.

Jaké mohou být sankce?

Porušení předpisů o PO řeší též zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:

podle § 76 může Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu až do výše

500 000 Kč

právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do

500 000 Kč

právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a do výše

1 000 000 Kč.

právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím.

Zpracoval: Ing. Jiří HOTOVEC