Požární ochrana.

Rád pro Vás zpracuji nebo provedu:

·        zařazení pracovišť podle požárního nebezpečí;

·        dokumentaci požární ochrany;

·        směrnici pro zajištění požární ochrany ve firmě;

·        poradenskou a kontrolní činnost;

·        školení zaměstnanců o požární ochraně a odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek;

·        školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně;

·        zajištění revizí hasicích přístrojů a požárních vodovodů, včetně kolaudačního měření prostřednictvím firmy Valenta;

·        zajištění preventivních prohlídek požární ochrany;

·        provedení komplexních prohlídek dodržování předpisů požární ochrany;

·        a další činnosti související s problematikou požární ochrany;

Zpracoval: Ing. Jiří HOTOVEC