Robert Hieke - Servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů. 

·  IČO: 66796792

·  DIČ: CZ7507162630

je oprávněn na základě platných osvědčení provádět kontroly hasicích přístrojů produkce:

·         Kodreta Štefanov s.r.o.

·         Tepostop spol. s r.o. Přelouč

·         Pyrokontrol s.r.o. Bratislava

·         Hastex & Haspr s.r.o. Pardubice

·         Kodreta s.r.o. Myjava

je oprávněn na základě platných osvědčení provádět opravy a plnění hasicích přístrojů

·         Kodreta Štefanov s.r.o.

·         Tepostop spol. s r.o. Přelouč

·         Hastex & Haspr s.r.o. Pardubice

Opravy a plnění hasicích přístrojů FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs - GmbH pro moji firmu provádí na základě platného oprávnění HAS-PRO, s.r.o. Pardubice.

Kontroly požárních vodovodů provádíme podle ČSN 73 0873.

Zpracoval: Ing. Jiří HOTOVEC